Το check up αυτό περιλαμβάνει τις κάτωθι εξετάσεις:

  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Σίδηρος
  • Κάλιο
  • Νάτριο
  • Ασβέστιο
  • B12
  • TSH