Το check up αυτό περιλαμβάνει τις κάτωθι εξετάσεις:

  • RPR: Έλεγχος σύφιλης
  • HCV: Έλεγχος Ηπατίτιδας C
  • HIV I-II: Έλεγχος AIDS
  • HbsAg: Έλεγχος για το Αυστραλιανό Αντιγόνο