Το check up αυτό περιλαμβάνει τις κάτωθι εξετάσεις:

  • Ομάδα αίματος, Rhesus, Γεν.Ούρων, Γεν.Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία
  • Ερυθρά Igg-Igm: Αντισώματα ερυθράς
  • CMV Igg-Igm: Αντισώματα κυτταρομεγαλοϊού
  • Τοξόπλασμα IgG-IgM: Αντισώματα τοξοπλάσματος
  • Μυκόπλασμα, χλαμύδια, ουρεόπλασμα: Έλεγχος τραχηλίτιδας
  • HIV I-II: Διάγνωση της HIV λοίμωξης και του AIDS
  • HCV: Έλεγχος Ηπατίτιδας C