Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τις κάτωθι εξετάσεις:

  • TSH
  • FT3
  • FT4
  • ANTI-TG
  • ANTI-TPO